Metóda výučby

 

Jazyková škola Master Language s.r.o.  bola založená v r. 2001. Sme tím, ktorý sa zaoberá výučbou cudzích jazykov na profesionálnej úrovni. Naučiť nášho zákazníka správne a plynule rozprávať v danom jazyku je pre nás prioritou. V kurzoch preto kladieme dôraz na túto stránku. Nájdete nás v Šali, v Seredi a v Galante.

 

     Master Language s.r.o. sa zameriava predovšetkým na realizáciu komplexných jazykových projektov pre firmy . V cene našich kurzov pre firmy je zahrnuté jazykové poradenstvo, metodická príprava rozsiahlych jazykových projektov a ich priebežná kontrola vrátane monitoringu dochádzky účastníkov, priebežného testovania, certifikácie a príprav na záverečné skúšky. Základom našej jazykovej školy je kvalitná výučba a prepracovaná metodická podpora.

    

Naši lektori sa pri výučbe opierajú o svoje skúsenosti zo zahraničia a preto vedia, čo je pre daný jazyk špecifické. Kvalifikácia spolu so schopnosťou odovzdávať svoje vedomosti, tvoria základ pre výučbu na vysokej úrovni.

MASTER ponúka :

  • Individuálne a skupinové kurzy pre firmy – prebieha kurz v priestoroch klienta a je zamerané na výučbu jeho zamestnancov. Je zostavené tak, aby dokázalo splniť náročné kritériá výberu a bolo pre klienta finančne i organizačne efektívne

Jazyky , v ktorých vyučujeme :

  • Anglický
  • Nemecký
  • Ďalšie jazyky podľa požiadaviek klienta

     Vyučujeme na všetkých jazykových úrovniach Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. Výučba prebieha tak, aby sa zabezpečilo zdokonaľovanie jazykových schopností vo všetkých oblastiach ako ústny prejav, porozumenie čítaného i vypočutého textu a správne využívanie gramatických javov v praxi.

 

Organizované jazykové kurzy pre verejnosť ponúkame v nasledovných  variantoch :

  • Miniskupinové kurzy cudzieho jazyka
  • Individuálne kurzy cudzieho jazyka

       Miniskupinové kurzy - naše skúsenosti potvrdzujú efektívnosť výučby v malých skupinách do cca 6 ľudí. Ponúkame flexibilitu na spolutvorení typu vyučovanej hodiny. Hodiny sú koncipované tak, aby v plnej miere zodpovedali potrebám a požiadavkám študentov.

                                                                                                        

     Individuálne kurzy - znamená „jeden na jedného“, čiže individuálna výučba, kde je prítomný jeden lektor a jeden študent. Je určený pre vysoko motivovaných študentov a pre ľudí, ktorým z časových dôvodov nevyhovuje štandardná forma výučby.  Pri individuálnej výučbe nastáva jazykový progres rýchlejšie a prebieha efektívnejšie.

 

Je veľa dôvodov, prečo študovať s nami .....

·         Pri výuke používame kvalitné a osvedčené materiály

·         Výuka vychádza z moderných prístupov k študentom

·         Počas vyučovania používame plnú interaktívnu podporu

·         V kurzoch je priateľská atmosféra

·         Všetky tieto atribúty umožňujú absolventom kurzov nielen získať maximum vedomostí, ale vedomosti aj zafixovať a neskôr intuitívne používať v praxi

Aké sú výhody našej jazykovej školy ?

·         Ceny kurzov sú prístupné širokej verejnosti

·         Škola je ľahko dostupná

 

·         Kurzy prebiehajú nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkend.

 

 


Chceli by ste sa naučiť cudzí jazyk, ale neviete, ktorý kurz je pre vás vhodný ? Naši lektori vás otestujú a ponúknu vám adekvátne riešenie (alebo využite možnosť otestovať sa na našej stránke, test). Z našej širokej ponuky si vyberie každý. Ponúkame kurzy pre stredoškolákov, dospelých, ale aj pre zaneprázdnených ľudí.

 
 
Užívatelské rozhranie

 

Meno:
Heslo:
 

Anketa

 

Čo je pre Vás dôležité pri výbere jazykovej školy?

Cena

23.64 %

Hlasovalo: 33158 ľudí
Newsletter

 

Prosím sem vložte
svoj email: