FAQ

Kto sú naši učitelia?
Naši lektori sú profesionáli so skúsenosťami zo zahraničia. Pri výučbe sa opierajú o svoje skúsenosti zo zahraničia a preto vedia, čo je pre daný jazyk špecifické. Kvalita výučby je pre nás dôležitá, preto zamestnávame vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí majú schopnosť odovzdať svoje vedomosti. Výučba na hodinách je vedená výlučne v cudzom jazyku, čo motivuje študentov ku konverzácii v cieľovom jazyku.    
 
Aký je maximálny počet študentov v 1 skupine v skupinových kurzoch pre verejnosť?
Garantovaný maximálny počet je 9. Reálne však obsadzujeme skupiny v počte 6 – 8. Pri takomto počte študentov je možné klásť dôraz na ústny prejav každého študenta a taktiež je možné uplatniť individuálny prístup.
 
Ako si vyberiem vhodný kurz pre mňa?
Ak neviete, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší skúste odpovedať na nasledovné otázky:
 
1. Vyhovujú mi stanovené učebné osnovy alebo si chcem sám zvoliť druh jazyka a zameranie?
2. Vyhovujú mi pevne stanovené dni a časy výučby alebo som veľmi zaneprázdnený a chcem si sám namodelovať vyučovacie časy a dni, prípadne vyžadujem aby lektor chodil za mnou do firmy?
3. Vyhovuje mi počet študentov v triede od 6 do max. 9 alebo uprednostňujem individuálnu výučbu a chcem, aby sa lektor venoval iba mne?

Ak Ste na hore uvedené otázky odpovedali nasledovne:
- vyhovuje Vám ak študujete systematicky podľa vopred prepracovaného plánu a robíte pokroky v zmysle step by step (krok za krokom), čiže začnete na určitej úrovni a po jej zvládnutí pokračujete na vyššiu ...
- nemáte problém s pravidelným navštevovaním vyučovania podľa vopred nami stanoveného rozvrhu
- Ste radi v skupine ľudí a vyhovuje Vám komunikácia s ostatnými študentmi, veď nakoniec najlepšie sa učí na cudzích chybách

Vhodný kurz pre Vás: = miniskupinový kurz pre verejnosť = odkaz miniskupinové kurzy
 
Ak Ste na hore uvedené otázky odpovedali nasledovne:
- vaša (nová) práca na Vás kladie konkrétne požiadavky a cudzí jazyk je nevyhnutnosťou; pracujete na úseku, kde využívate iba konkrétnu oblasť cudzieho jazyka napr. písomný prejav (maily, objednávky, ponuky...), ústny prejav (telefonovanie, vybavovanie sťažností, zariaďovanie schôdzok, prezentácie...) a teda potrebujete to čo najrýchlejšie zvládnuť
- vy + cudzí jazyk = „už včera bolo neskoro“
- dochádzka na nami vopred stanovené hodiny pre Vás jednoznačne indikuje problém a tak si chcete rozvrh stanoviť sami
- vyžadujete flexibilný prístup, to znamená, že hodinu môžete deň dopredu zrušiť, resp. presunúť
- uprednostňujete individuálny prístup a vyhovuje Vám, ak sa lektor plne venuje iba Vám
 
Vhodný kurz pre Vás: = one to one = odkaz individuálne kurzy = firemná výučba = odkaz Služby firmám
 
4. Koľko som ochotný/á do kurzu investovať?

Najmenej finančne náročné sú miniskupinové kurzy pre verejnosť.
(postupné investovanie financií, postupné napredovanie)
 
Vyššia finančná náročnosť je pri kurzoch one to one.
(množstvo výhod, lektor sa venuje iba Vám)
 
Najvyššia finančná náročnosť je pri štúdiu jazyka v zahraničí.
(neporovnateľne rýchle napredovanie)
 


Kedy môžem začať?
Miniskupinový kurz pre verejnosť

 Zápis  Začiatok štúdia  Trimester
 august až 1/2 septembra  september  jesenný
 december  január  zimný
 marec  apríl  jarný


 

     
Do kurzu je možné pristupovať v aj priebehu trimestrov (v závislosti od úrovne).

Individuálne štúdium  – ihneď podľa dohody
Firemná výučba – ihneď podľa dohody
Štúdium v zahraničí – každý pondelok v priebehu celého roka. Treba však počítať s tým, že v letných mesiacoch rapídne stúpa záujem o toto štúdium, preto je potrebné začať s vybavovaním letných pobytov v potrebnom predstihu.
 
Získam certifikát?
Áno. Certifikát je dokladom Vašej dosiahnutej vedomostnej úrovne. Každý trimester končí výstupným testom. Úspešné ukončenie znamená dosiahnutie min. 60% z výstupného testu (písomná + ústna časť). Pri dosiahnutí úrovne higher Upper-Intermediate študenti absolvujú prípravný kurz na získanie medzinárodného certifikátu FCE, ktorí je vydávaný Cambridgeskou Univerzitou vo Veľkej Británii odkaz postupnosť štúdia
 
Ponúkate aj kurzy špeciálnej a odbornej angličtiny?
Áno. Kontaktujte nás o akú špecializáciu máte záujem a všetky ostatné detaily si môžete dohodnúť priamo s lektorom.
odkaz špeciálne kurzy
 
Ponúkate aj intenzívne kurzy?
Áno. V skupinkách: Intenzívne kurzy sa realizujú počas letných mesiacov júl – august. odkaz intenzívne kurzy leto
Individuálne: študent + lektor odkaz individuálne kurzy
 
Pre ďalšie otázky nás prosím kontaktuje!

 
 
Užívatelské rozhranie

 

Meno:
Heslo:
 

Anketa

 

Čo je pre Vás dôležité pri výbere jazykovej školy?

Cena

23.64 %

Hlasovalo: 33158 ľudí
Newsletter

 

Prosím sem vložte
svoj email: